Vinje

På Vinje finner du butikken, Gimsøy Landhandel, Gimsøy Oppvekstsenter, Haneseth AS(Gimsøy Installasjon AS), Gimsøy Transport og Gimsøy Lefsebakeri.
Det er også muliget til å leie leiligheter i bofellesskapet Gimsøy-bo på Vinje.
I tillegg er ungdomslaget Viking i dette området.
Utover det består Vinje av landbruk og boligeiendommer

 

Tilbake