Gimsøy Pelagisk AS
Fiskeindustri lokalisert på Barstrand

Notø AS
Fiskeindustri lokalisert på Barstrand

Gimsøy Handel
www.narbutikken.no/Butikken/Nordland/Narbutikken-Gimsoy-Handel/
Nærbutikk på Vinje
Åpningstider Man - fre kl 11-17, lør kl 10-15

Gimsøy Installasjon
www.giminst.no
Har kontor, verksted og lager på Vinje. Daglige virke dekker service, vedlikehold og nyinstallasjoner.

Gimsøy Transport Lars Magne Johannessen

Entreprenørfirma lokalisert på Vinje

Gimsøy Lefsebakeri May-Tone Johannessen
Lefsebakeri lokalisert på Vinje

Lofoten Golf Links
www.lofotengolf.no
Lofoten Golf Drift AS er driftselskapet for golfbanen som er eiet av Lofoten Golf Links.
Golfbane lokalisert på Hov

Hov Hestegård
Link til facebookside
Tilbyr blant annet ridning i naturskjønne omgivelser for turister. Er også mulig å ha hest på fór i vinterhalvåret

Hov Camping
www.lofotengolf.no/overnatting.php
Oppstillingsplass for campingvogn, bobil og telt. Servicehus tilgjengelig.
Mulighet for fast plass på campingen hele sesongen

Gårdsbruk
5 gårdsbruk med melkeproduksjon fordelt på Gimsøysand, Vinje og Saupstad
6 gårdsbruk med sau fordelt på Gimsøysand, Vinje, Saupstad, Hov, Hovsund, Årstrand og Gjendal