Årsmøte for 2013 avholdt 2.okt 2013
Deltakelse: 23 stk

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling: godkjent

Sak 2: Valg av møteleder: Stian Ellingsen

Sak 3: Valg av møtesekretær: Svein Tore Dahl

Sak 4: Årsmelding: ingen skriftlig årsmelding utarbeidet før årsmøtet

Sak 5: Godkjenne regnskap: Godkjent

Sak 6: Valg av nytt styre. Valgt styre finnes under Styreinfo i menyen.

Sak 7: Boplikt: Vågan Kommuen har boplikt, og kom forslag om at GGPU skal jobbe for at kommunen skal oppheve denne.
Ble enstemmig vedtatt at styret skal jobbe frem mot neste årsmøte med å finne argumenter for og mot boplikten. Disse offentliggjøres før neste årsmøte. Det vil bli foretatt en avstemming på årsmøte om GGPUs holdning til boplikten.