Årsmelding for okt 2013 - april 2014
Saker som GGPU har jobbet med i perioden

 

GGPU har hatt 5 styremøter, og behandlet ca 20 saker i perioden

 

1. Økt bussrutetilbud på Gimsøy
2. Kontakt mot Lofotkraft vedrørende opprydding etter graving av høyspenten
3. Trafikksikkerhet
4. Boplikten
5. Skolesaken
6. Parkeringsplasser ved Gimsøy Kirke
7. Fremsnakkingskveld
8. Hjemmeside
9. Nærbutikken
10. Barnevernsinstitusjonen
11. Turstien gjennom naturreservatet
12. Boligsaker
13. Økt samarbeid med Strauman

Mvh
Styret Gimsøy Grende- og Prosjektutvalg