Styret jobber nå med følgende saker etterspurt av årsmøtet:
1.Trafikksikkerhet
  -utvalget fortsetter arbeidet, fremlegges styret innen 31.august 2014

2. Klokkerkontoen
  - overføring av klokkerkontoen til menighetsrådet

Resultater fra styresaker etterspurt av årsmøtet:
11.november 2013: Svar fra Nordland Fylkeskommune v/Bjørn Olaf Revang, angående utvidet bussrutetilbud på Gimsøy:
Forslaget som ble sendt fra GGPU skisserte en løsning med bussrute som hverdager muliggjør for elever og arbeidstakere bosatt på Gimsøy, å komme seg tur/retur Svolvær/Gimsøy hverdager, slik at det passet med skoletider og arbeidtider for fulltidsansatt dagtid.
Svar fra Fylkeskommunen: Nordland Fylkeskommune har gått gjennom forslaget til ruteenrding fra Gimsøy Grende- og Prosjektutvalg. Deres forslag til endring vil medføre en betydelig økning i produksjonen, og vil ikke være mulig innefor gjeldende økonomiske rammer.
4.oktober 2013: Svar fra Trond Danielsen ved Lofotkraft vedrørende opprydding etter at høyspenten ble lagt i bakken:
Vi er veldig glad for at grendelaget har laget en oversikt over det de reagerer på -dette er spesifikke ting vi skal ta opp med graver.
Vi jobber nå med ferdigstillelse av Gimsøysand, når dette er gjort tas Vinje, Vinje øvre, Saupstad, Saupstad øvre, golfbanen og Hov.
Vi må ta det fortløpende slik siden vi vil spenningssette nye kabler i bakken, ny nettstasjon og til slutt lavspentanleggene - da unngår vi lengre strømstanser som vil være til hinder for melking, skole, omsorgsboliger og butikken.
Vi ønsker å nå frem til hovsund før jul- dermed kan vi rive linja Gimsøysand- Hov i løpet av vinteren.
Vi har en del utfordringer i retning Vik og på Sundklakk, men dette vil vi komme med forslag på i løpet av oktober til grunneierene.
Håpet er at vi dermed kan ferdigstille anleggsarbeidet til sommeren på hele øya..
Jeg skal videresende nå til graver de innspill som er kommet - og takker for den velvilje vi er blitt møtt med så langt samt den forståelse som er vist  fra alle!
Ny info fra Trond Danielsen v/Lofotkraft pr 7/1-2014: Når uke 2 er gått, vil det ikke lengre stå strøm på høyspentlinja som går fra Gimsøysand til Hov. Planen videre er å fjerne tråder og stolper når det er kommet frost på markene, dette for å unngå sårskader på innmark. Går alt som planlagt, er linja borte til våronna er startet.